Monday, 7 November 2011

MICRO TEACHING

LAMPIRAN
MIKROPENGAJARAN (SET INDUKSI)


Rancangan Pelajaran Harian


Mata Pelajaran          : Matematics
Tingkatan                   : 4 Intelek
Bilangan Pelajar        : 20 orang
Tarikh                         : 06 Oktober 2011
Masa                           : 8.45 – 9.45 pagi
Area/Topic                 : Shape and space
Learning area            : Two Dimensional Shapes
Learning Objectives :Understand the perimeter of a two-dimensional shape.
Learning Outcomes  :Identify the sides of a:  a)square b)  rectangle c) triangle


Kemahiran Memulakan Pengajaran ( set induksi ):-
- Menarik perhatian murid
- Membantu murid bersedia dari sudut kognitif dan afektif
- Memperkenalkan  objektif pembelajaran
-membina aliran pemikiran
- Mengetahui pengetahuan sedia ada dan miskonsepsi murid.


Bahan bantu mengajar:
  • Gambar berbingkai bentuk segiempat tepat 
  • Bentuk-bentuk 2D ( segiempat tepat, segiempat sama dan segitiga)
  • Pembaris
  • Kad perkataan
  • Kain  
Set induksi
Permulaan/Mencungkil idea.
(10 minit)

Guru menunjukkan kepada murid gambar.
Bersoal jawab berkaitan dengan bentuk gambar.
1.Cuba kamu teka siapa nama orang yang di dalam gambar ini?
2.Guru meminta murid menamakan bentuk  yang sama dengan gambar yang ditunjukkan.
4.Guru memanggil seorang murid, menutup mata dengan kain dan menyuruh murid memilih kad gambar 2D yang sama dengan bentuk gambar berbingkai.
3. Guru memanggil murid lain untuk bentuk-bentuk 2D yang lain
1.Murid melihat gambar  yang ditunjukkan oleh guru.
2.Menjawab soalan guru.
3.Murid meneka nama orang yang di dalam gambar secara beramai-ramai.
4 Murid  datang kehadapan, mata di tutup kain dan memilih gambar 2D yang sama dengan gambar sambil menyebut nama bentuk 2D
5 Murid mengira sisi bentuk yang ditunjukkan secara beramai-ramai
Strategi/Teknik:
-Teknik penyoalan.
BBM:
Gambar berbingkai
Kain
Kad bentuk
Kad perkataan
Pembaris

No comments:

Post a Comment